10 punktų apie PVM „žaliems“. Paprasti paaiškinimai susidomėjusiems PVM

 1. Teisinė bazė. Kurie teisės aktai yra svarbiausi?
 2. PVM objektas. Kas gi apmokestinama PVM?
 3. PVM mokėtojas. Kas gi moka PVM?
 4. PVM tarifai
 5. PVM sumos apskaičiavimas
 6. PVM sąskaita faktūra
 7. PVM atskaita
 8. Sąskaitų faktūrų registrai
 9. PVM deklaracija ir deklaravimas
 10. PVM sumokėjimas/grąžinimas
 1. Teisinė bazė. Kurie teisės aktai yra svarbiausi?

  (1) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas yra pagrindinis teisės aktas. Jame išdėstyti svarbiausi principai:
  • kokios prekės ir paslaugos yra apmokestinamos PVM,
  • koks yra taikomas PVM tarifas,
  • kaip apskaičiuoti mokėtiną PVM,
  • kada deklaruoti ir sumokėti PVM.

  Žinoma, įstatyme aptariama labai daug įvairių situacijų. Kai kurios jų yra aktualios tik tam tikroms įmonėms ar specifine veikla užsiimantiems PVM mokėtojams.

  (2) Kita labai svarbi teisės aktų kategorija – tai Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymai. Juose detaliau nurodoma, o kaip gi užpildyti PVM deklaraciją, kaip ją pateikti ir pan.

  (3) Lietuvos Respublikos Vyriausybė taip pat priima nutarimus, susijusius su PVM. Pavyzdžiui, dėl PVM grąžinimo užsieniečiams.

  Daugiau informacijos apie teisės aktus galite rasti rubrikoje „Teisės aktai“.

 2. PVM objektas. Kas gi apmokestinama PVM?

  • PVM apmokestinamos prekės ir paslaugos, kurios parduodamos Lietuvoje. Pvz., prekės, kurias perkate prekybos centre, telefono ryšio paslaugos ir pan. Atkreiptinas dėmesys, kad ne visos prekės ir paslaugos yra apmokestinamos PVM. Pvz., sveikatos priežiūros paslaugos paprastai neapmokestinamos PVM.
  • Atkreipkite dėmesį, kad dažnai vartojami tokie terminai: „prekių tiekimas“ ir „paslaugų teikimas“.
  • Reikia žinoti, kad smulki prekyba, kai apyvarta nesiekia 45 000 eurų, PVM neapmokestinama. Kitaip sakant, jei parduodate savo asmeninius daiktus, nes kraustotės į naują butą, PVM čia nieko dėtas. Jei kebabų kiosko apyvarta per paskutinius 12 mėnesių yra mažesnė nei 45 000 eurų, kebabai pardavinėjami neskaičiuojant PVM.
 3. PVM mokėtojas. Kas gi moka PVM?

  • PVM mokėtojas – (fizinis ar juridinis) asmuo, Valstybinės mokesčių inspekcijos įregistruotas PVM mokėtoju.
  • Taigi norint tapti PVM mokėtoju, VMI reikia pateikti prašymą, kad Jus įregistruotų PVM mokėtoju.
  • Visgi paprastai galutinė PVM našta krinta ant vartotojo pečių. Kitaip tariant, pasižiūrėkite į pirkinių čekį, kurį parsinešėte iš prekybos centro. Jame nurodytą PVM sumokėjote Jūs. Pardavėjas tik padeklaruos ir perves atitinkamą sumą į mokesčių surenkamąsias sąskaitas.
 4. PVM tarifai

  • Standartinis tarifas – 21%. Jis taikomas daugumos prekių tiekimui ir paslaugų teikimui.
  • Sumažinti tarifai yra 9% ir 5%. Taikomi retai.
  • Taip pat egzistuoja ir 0% tarifas. Jis taikomas eksportuojamoms prekėms ir paslaugoms.
 5. PVM sumos apskaičiavimas

  1. Kai žinome apmokestinamąją vertę, t. y. kainą be PVM:
   • PVM = apmokestinamoji vertė * 21 proc./100
   • Galutinė kaina = apmokestinamoji vertė + PVM
   Pavyzdys

   Kursų kaina be PVM yra 200 eurų, tai PVM suma bus:

   200 * 0,21 = 42 eurai, o galutinė kaina: 200 + 42 = 242 eurai.

  2. Kai žinome kainą, tačiau norėtumėme paskaičiuoti PVM sumą arba apmokestinamąją vertę:
   • PVM = kaina * (21/100) / (1+21/100)
   • Apmokestinamoji vertė = kaina / (1+21/100)
   Pavyzdys

   Baldų komplekto kaina 847 eurų.

   Tai PVM bus 847 *0,21/1,21 = 147 eurai, o apmokestinamoji vertė (arba kaina be PVM) 847/1,21 = 700 eurų.

   Siūlome pasinaudoti mūsų sukurta PVM skaičiuokle.

 6. PVM sąskaita faktūra

  • PVM mokėtojas parduodamas prekes ir paslaugas privalo išrašyti sąskaitą faktūrą arba išduoti kasos čekį tais atvejais, kai to pakanka (pvz., eiliniam pirkėjui prekybos centre).
  • PVM sąskaita faktūra yra dokumentas ir jam keliami tam tikri reikalavimai, t. y. jame turi būti nurodyta tam tikra informacija, kitaip dar vadinami rekvizitai.

  Daugiau informacijos apie PVM sąskaitas faktūras galite rasti rubrikoje „PVM sąskaitų faktūrų registrai“. Taip pat siūlome peržiūrėti teminį leidinį „Kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (įskaitant debetinius dokumentus) išrašymas“.

  1. PVM sąskaitos faktūros rekvizitai:
   1. PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data;
   2. Prekių (paslaugų) pardavimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data
   3. PVM sąskaitos - faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą-faktūrą (pvz., A serija Nr. 1);
   4. Prekių (paslaugų) pardavėjo PVM mokėtojo kodas;
   5. Prekių (paslaugų) pirkėjo PVM mokėtojo kodas, jei pirkėjas yra PVM mokėtojas.
   6. Prekių (paslaugų) pardavėjo pavadinimas, adresas arba vardas, pavardė ir nuolatinė gyvenamoji vieta (jei tai fizinis asmuo).
   7. prekių (paslaugų) pirkėjo pavadinimas, adresas arba vardas, pavardė ir nuolatinė gyvenamoji vieta (jei tai fizinis asmuo)
   8. parduodamų prekių (paslaugų) pavadinimas, taip pat jų kiekis
   9. parduodamos prekės (paslaugos) vieneto kaina be PVM
   10. parduodamų prekių (paslaugų), apmokestinamų taikant vienodą PVM tarifą, apmokestinamoji vertė (be PVM);
   11. PVM tarifas (tarifai);
   12. PVM suma.
  2. PVM sąskaitos faktūros pavyzdys

   PVM sąskaita faktūra

   LL Nr. 0012

   2022-02-03

   Lietuvos įmonė UAB „Vardenio pavardenio baldų centras“, Kliurkų g. 123, Vilnius, Lietuva

   PVM mokėtojo kodas LT987654110012

   Įmonė pirkėja UAB „Lietuvoje visko būna“, Autsaiderių g. 321, Vilnius, Lietuva

   PVM mokėtojo kodas LT99999999B99

   Baldų komplektas „Rimtai tingiu“ 10 vienetų

   Kaina be PVM 2 000 EUR

   Viso suma 20 000 EUR

   PVM tarifas 21 proc.

   PVM suma 4 200 EUR

 7. PVM atskaita

  PVM iš tiesų apmokestinama pridėtinė vertė. Taigi jei įmonė A pirko prekes iš kažkokios įmonės X, kuri nuo prekių vertės apskaičiavo ir sumokėjo PVM, tai būtų neteisinga, jei įmonė A vėl nuo tos pačios prekių vertės apskaičiuotų ir sumokėtų visą PVM sumą. Dėl šios priežasties leidžiama PVM atskaita.

  PVM atskaita – pirkimo ir (arba) importo PVM dalis, atskaitoma pagal PVM įstatymo nuostatas.

  Kitaip tariant, įmonė iš apskaičiuotos PVM sumos atims tą PVM sumą, kurią apskaičiavo jai prekes pardavęs asmuo (atskaitomas PVM). Skirtumas bus mokėtinas PVM į biudžetą (pardavimų PVM – pirkimų PVM).

  Dėmesio! Ne visų prekių/paslaugų pirkimo PVM galima atskaityti. Pvz., įmonė, įsigijusi lengvąjį automobilį, kurio nenaudos keleivių vežimui, negali atskaityti pirkimo PVM.

  Daugiau informacijos apie PVM atskaitą galite rasti teminiuose leidiniuose „PVM atskaita“ ir „PVM atskaitos tikslinimas“.

  Mokėtino PVM skaičiavimo pavyzdžiai
  Pavyzdys Nr. 1

  Tarkime, įmonė prekiauja baldais. Iš kitos įmonės gamintojos ji nusipirko baldų komplektą už 1210 eurų, t. y. sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina be PVM - 1000 eurų, o PVM – 210 eurų. Šis PVM vadinamas pirkimo PVM.

  Tą patį baldų komplektą ji pardavė pirkėjui už 1331 eurų, t. y. sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina be PVM – 1100 eurų, o PVM 221 eurų. Šis PVM vadinamas pardavimo PVM.

  Klausimas – kiek PVM reikia sumokėti valstybei?

  Kadangi ta pati vertė neturėtų būti apmokestinama du kartus, iš pardavimo PVM leidžiama išminusuoti pirkimo PVM. Tai ir yra vadinama PVM atskaita.

  Taigi mokėtinas PVM į valstybės biudžetą bus 221 – 210 = 11 eurų.

  Pavyzdys Nr. 2

  Įmonė pardavė baldų komplektą Latvijos įmonei PVM mokėtojai.Tokiu atveju, PVM tarifas yra 0% (eksportas). Kiek tada reikėtų mokėti PVM į valstybės biudžetą?

  0 - 221= -221 eurų. Kadangi suma yra neigiama, įmonė gali susigrąžinti šią sumą iš biudžeto. Tai vadinama grąžintinu PVM.

  Pavyzdys Nr. 3

  Įmonė pirko prekių, apmokestinamų 21 proc. PVM tarifu, už 18 000 eurų.

  • PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta:
   • apmokestinamoji prekių vertė – 14 876,03 eurai,
   • PVM suma – 3 123,97 eurai.
  • Įmonė pardavė tas pačias prekes už 22 000 eurų kitai įmonei PVM mokėtojai. PVM sąskaitoje faktūroje nurodė:
   • apmokestinamąją prekių vertę – 18 181,82 eurai,
   • PVM sumą – 3 818,18 eurai.
  Tokiu atveju:
  • - atskaitoma (pirkimų) PVM suma = 3 123,97 eurai
  • - pardavimo (mokėtina) PVM suma = 3 818,18 eurai
  • - mokėtina į biudžetą PVM suma: 3 818,18 – 3 123,97= 694 eurai.
 8. Sąskaitų faktūrų registrai

  • PVM mokėtojai gaunantys ir išrašantys PVM sąskaitas faktūras turi vesti specialius sąrašus (čia labai supaprastiname 🙂) tiek gautų PVM sąskaitų faktūrų, tiek ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų (atskirai).
  • Dažniausiai šiuos sąrašus už praėjusį mėnesį reikia pateikti VMI iki kito mėnesio 20 dienos (įskaitytinai). Pvz., už 2021 m. gruodžio mėn. abu PVM sąskaitų faktūrų registrus reikėjo pateikti iki 2022 m. sausio 20 d.
  • Išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrai teikiami per i.MAS (tai VMI Išmanioji mokesčių administravimo sistema) posistemį i.SAF.

  Daugiau informacijos galite rasti rubrikoje „PVM sąskaitų faktūrų registrai“.

 9. PVM deklaracija ir deklaravimas

 10. PVM sumokėjimas/grąžinimas

  • PVM deklaracijos 36-ame laukelyje apskaičiuotą sumą reikia sumokėti iki tos deklaracijos pateikimo datos, t. y. kito mėnesio 25 d.
  • PVM sumokamas bankiniu pavedimu nurodant mokėtojo kodą ir įmokos kodą, t. y. 1001. Mokestis mokamas į VMI surenkamąsias sąskaitas.
  • Jei vėluosite sumokėti mokėtiną PVM, Jums bus skaičiuojami delspinigiai.
  • Jei deklaracijoje susidaro grąžintinas PVM, šią sumą galite susigrąžinti. VMI PVM gali grąžinti pati arba Jums pateikus specialų prašymą.