PVM mokėjimas

 1. Pridėtinės vertės mokesčio, kuris mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas, įmokos kodas yra 1001.
 2. PVM (kalbama ne apie importo PVM, kurį kontroliuoja Muitinė) mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mėnesio 25 d., t.y.:
  • jei PVM mokėtojas teikia PVM deklaracijas kiekvieną mėnesį, PVM sumokėti, pvz., už liepos mėnesį, reikės iki rugpjūčio 25 d. (įskaitytinai),
  • jei PVM mokėtojas teikia PVM deklaracijas už pusmetį, PVM sumokėti, pvz., už pirmą metų pusmetį reikės iki liepos 25 d. (įskaitytinai).
 3. Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
  LT78 7290 0000 0013 0151AS "Citadele banka" Lietuvos filialas
  LT05 7044 0600 0788 7175AB SEB bankas
  LT32 7180 0000 0014 1038AB Šiaulių bankas
  LT74 4010 0510 0132 4763Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs AB DNB bankas)
  LT24 7300 0101 1239 4300„Swedbank" AB
  LT42 7230 0000 0012 0025UAB Medicinos bankas
 4. Mokėjimo nurodymas

  Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti:

  • gavėjo pavadinimą;
  • surenkamosios sąskaitos numerį;
  • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
  • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
  • įmokos kodą;
  • sumą.