Formų sąrašas

Aktualiausios formos paryškintos. Visas VMI formas galite rasti čia.

NumerisPavadinimas
FR0388Prašymas įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų /papildyti/ keisti registrinius duomenis
FR0420Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracija
FR0428Prašymas grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį (paramos gavėjams)
FR0445Užsienio apmokestinamojo asmens prašymas grąžinti pridėtinės vertės mokestį (PVM)
FR0516Metinė pridėtinės vertės mokesčio deklaracija
FR0564Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita
FR0600Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija
FR0601Užsienio valstybės asmens prašymas grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą
FR0608Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaita
FR0617KŽemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaita
FR0620Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaracija
FR0719Prašymas grąžinti importo pridėtinės vertės mokestį
FR0766Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimas apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
FR0781Prašymas grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas
PVM105Prašymas nustatyti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį
REG815Prašymas įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistruoti iš ūkininkų, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema
i.SAF PVM sąskaitų faktūrų registras (i.SAF)