Lengvatinių PVM tarifų taikymas nuo 2023 m. sausio 1 d.

2022 m. lapkričio 22 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1551, pagal kurio nuostatas, nuo 2023 m. sausio 1 d.:

1) lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas spausdintoms ir elektroninėms knygoms bei spausdintiems ir elektroniniams neperiodiniams informaciniams leidiniams, tačiau šio punkto nuostatos netaikomos leidiniams, kuriuose reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio arba kurių visą ar didžiąją dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys;

2) neribotai pratęsiamas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms ir visų rūšių meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių lankymui;

3) iki 2023 m. gruodžio 31 d. pratęsiamas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas restoranų, kavinių ir panašių maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui, išskyrus alkoholinius gėrimus;

4) iki 2023 m. birželio 30 d. pratęsiamas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas atlikėjų teikiamoms atlikimo paslaugoms ir sporto renginių, sporto klubų lankymui ir kitų asmenų, teikiančių panašias į sporto klubų teikiamas paslaugas, lankymui;

5) lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikytinas ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktams, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Šaltinis: VMI raštas.