VMI sukūrė PVM skaičiuoklę ne PVM mokėtojams

VMI pristatė naują skaičiuoklę, skirtą padėti teisingai apskaičiuoti PVM tiems asmenims, kurie viršija PVM įstatyme numatytą ribą 45 000 eurų.

Skaičiuoklėje:

1) nurodykite metus ir mėnesį, nuo kurių bus pradėtos skaičiuoti gautos pajamos;

2) laukelyje „Mėnesio pajamos“ nurodykite atlygį už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas. Jei pajamų negavote, įrašykite „0“;

3) skaičiuoklėje įrašius mėnesio pajamas ir paspaudus mygtuką „Įvesti“, duomenys suvedami į skaičiuoklę, o laukelio „Mėnuo“ reikšmė automatiškai pasikeičia į sekantį mėnesį tam, kad nebūtų praleistas nė vienas mėnuo. Ši sąlyga būtina tinkamai apskaičiuoti 12 paskutinių mėnesių pajamas.

Prievolė registruotis PVM mokėtoju gali atsirasti, jei:

  • asmuo, vykdydamas PVM apmokestinamą veiklą, per paskutinius 12 mėnesių pasiekia 45 000 eurų ribą (pajamas reikia pradėti skaičiuoti nuo veiklos pradžios, t. y. nuo to mėnesio, kada buvo pradėta veikla);
  • asmuo, vykdydamas savo veiklą, įsigyja prekių iš kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų už 14 000 eurų per kalendorinius metus (neįskaitant PVM);
  • asmuo, kontroliuodamas keletą juridinių asmenų, viršija vieną iš anksčiau nurodytų ribų, sumuojant visų jo kontroliuojamų asmenų pajamas arba įsigijimus. Šiuo atveju sumuojame ir asmens, kuris kontroliuoja keletą juridinių asmenų, vykdomos PVM apmokestinamos veiklos pajamas arba įsigijimus.


Viršijus minėtas ribas, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, tačiau tais atvejais, kai apmokestinamasis asmuo šios pareigos neįvykdo (neįsiregistruoja PVM mokėtoju), jis privalo, laikydamasis PVM įstatymo 92 straipsnyje nustatytos tvarkos, skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už prekes ir paslaugas, už kurias jis pagal PVM įstatymo nuostatas privalėtų skaičiuoti ir mokėti PVM, būdamas PVM mokėtoju.

Nuoroda į PVM skaičiuoklę.