PVM pasikeitimai 2021 m.

2020 m. gruodžio 22 d. buvo priimtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimas, kuris įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d.
Pagal pakeitimą nuo 2021 m. pradžios lengvatinis 5 proc. bus taikomas ir elektroninei periodinei spaudai, išskyrus:
• techninio, bibliografinio ar panašaus pobūdžio duomenų bazes;
• erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija;
• leidinius, kuriuose mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio;
• leidinius, kurių visą ar didžiąją dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys.

Pakeitimu taip pat nustatoma, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31d. vakcinoms nuo COVID-19 ligos ir COVID-19 ligos invitro diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams) yra taikomas 0 proc. PVM tarifas.