Prekių vežimo paslaugų apmokestinimas PVM Lietuvoje nuo 2011 m. sausio 1 d.

I. PARDAVĖJO PREKIŲ VEŽIMAS MARŠRUTUII. PREKIŲ VEŽIMO PASLAUGOS PIRKĖJASIII. Apmokestinimas PVM Lietuvoje
Užsienio asmuoLietuvos asmuo
Apmokestinamasis**NeapmokestinamasisApmokestinamasis**Neapmokestinamasis
1. Lietuva – kita valstybė narėxNe PVM objektas
xxxPVM objektas*
2. Lietuva – trečioji valstybėxNe PVM objektas
xxxPVM objektas vežimas Lietuvoje (iki sienos)*, kita dalis – ne PVM objektas
3. Kita valstybė narė – LietuvaxPVM objektas*
xxxNe PVM objektas
4. Trečioji valstybė – LietuvaxNe PVM objektas
xxxPVM objektas vežimas Lietuvoje (nuo sienos)*, kita dalis – ne PVM objektas
5. Kita valstybė narė – kita valstybė narėxPVM objektas*
xxxNe PVM objektas
6. Trečioji valstybė – trečioji valstybėxxxxNe PVM objektas
7. Kita valstybė narė – trečioji valstybėxxxNe PVM objektas
xPVM objektas vežimas ES teritorija (iki sienos)*, kita dalis – ne PVM objektas
8. Trečioji valstybė – kita valstybė narėxxxNe PVM objektas
xPVM objektas vežimas ES teritorija (nuo sienos)*, kita dalis – ne PVM objektas
9. Lietuva – LietuvaxNe PVM objektas
xxxPVM objektas*
 • *Apmokestinama taikant standartinį arba 0 proc. PVM tarifą (0 proc. PVM tarifo taikymo atvejai nustatyti PVM įstatymo 45 straipsnyje). PVM mokėtojas pritaikęs 0 proc. PVM tarifą turi turėti dokumentus, įrodančius, kad dalyvavo sandoryje, kuriam galimas 0 proc. PVM tarifo taikymas. Kokie tai galėtų būti patvirtinantys dokumentai žiūrėti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 56 straipsnio 3 dalies komentarą.
 • **Apmokestinamasis asmuo suprantamas kaip yra paaiškinta PVM įstatymo 2 ir 13 straipsniuose. PVM įstatymo 13 straipsnyje nustatyta, kad šiame straipsnyje apmokestinamuoju asmeniu taip pat laikomas:
  1. apmokestinamasis asmuo, kuris įsigyja bet kokias paslaugas, skirtas vykdyti veiklai ar sandoriams, kurie nėra PVM objektas pagal PVM įstatymo 3 straipsnio 1-3 dalis;
  2. PVM mokėtoju įregistruotas juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo.

  Paslauga Lietuvos apmokestinamajam asmeniui, kuris sandorį sudaro veikdamas kaip toks, yra suteikta Lietuvoje, jeigu šis asmuo įsikūręs Lietuvoje, t. y. jo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai paslauga suteikta Lietuvoje įsikūrusio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam užsienio valstybėje. Kai paslauga yra suteikta užsienio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam Lietuvoje, taip pat laikoma, kad paslauga suteikta šalies teritorijoje.

  Paslauga asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, yra suteikta Lietuvoje, jeigu paslaugos teikėjas yra įsikūręs Lietuvoje, t. y. jeigu paslaugos teikėjo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai paslauga asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, suteikta per Lietuvoje įsikūrusio paslaugos teikėjo padalinį užsienio valstybėje. Kai paslaugą asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, suteikė užsienio apmokestinamasis asmuo per savo padalinį šalies teritorijoje, taip pat laikoma, kad paslauga suteikta šalies teritorijoje.

  Lentelės naudojimas:
  1. Lentelės I stulpelyje nurodytas prekių vežimo maršrutas, kuris atsispindi atitinkamoje lentelės eilutėje (nuo 1 iki 9);
  2. Lentelės II stulpelyje - transporto paslaugos pirkėjas (užsakovas), kuris pažymėtas lentelės atitinkamoje eilutėje pilka spalva;
  3. Lentelės III stulpelyje nurodoma, ar paslauga PVM objektas Lietuvoje. Jei paslaugos nėra Lietuvos Respublikos PVM objektas, tai nurodoma, kad ne PVM objektas.

  Kaip pavyzdžiui: Lentelės I stulpelio pirmojoje eilutėje nurodyta, kad prekių vežimo maršrutas Lietuva – kita valstybė narė. II stulpelyje - pilka spalva pažymėta, kad transporto paslaugos užsakovas yra užsienio apmokestinamasis asmuo. Paskutiniame lentelės III stulpelyje nurodyta, kad šios paslaugos nėra Lietuvos Respublikos PVM objektas.

  Lietuvos PVM mokėtojo suteiktos prekių vežimo paslaugos, kurių dalis faktiškai suteikta už Europos Sąjungos teritorijos ir yra ne PVM objektas Lietuvoje, o kita dalis pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatas – laikoma suteikta Lietuvoje, tačiau apmokestinama taikant 0 procentų PVM tarifą pagal PVM įstatymo 45 straipsnio nuostatas, gali būti mokėtojo deklaruotos kaip paslaugos, apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą visa apimtimi.

Ši informacija pateikta VMI parengtame leidinyje.